Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Thông báo lịch hoạt động của chúng tôi trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
Thong Tin Danh Cho Khach HangUKAS (United Kingdom Accreditation Service)
Số công nhận: 045
Thông tin chi tiết xem tại : http://www.ukas.com
Thong Tin Danh Cho Khach HangJAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia & New Zealand )
Số công nhận : S3510506UL, E3520506UL, H3530506UL.
Thông tin chi tiết xem tại : http://www.jas-anz.com.au
Thong Tin Danh Cho Khach HangBoA (Văn phòng Công nhận chất lượng)
Số công nhân: VICAS 05 cho GIC Việt nam
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com