Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đánh dấu 10 năm đồng hành cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
Thong Tin Danh Cho Khach HangUKAS (United Kingdom Accreditation Service)
Số công nhận: 045
Thông tin chi tiết xem tại : http://www.ukas.com
Thong Tin Danh Cho Khach HangJAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia & New Zealand )
Số công nhận : S3510506UL, E3520506UL, H3530506UL.
Thông tin chi tiết xem tại : http://www.jas-anz.com.au
Thong Tin Danh Cho Khach HangBoA (Văn phòng Công nhận chất lượng)
Số công nhân: VICAS 05
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com