Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
Thong Tin Danh Cho Khach Hang

Dịch vụ Thử nghiệm - Giám định - Chứng nhận của GIC đã được thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)... công nhận với mục tiêu “Một chứng chỉ, được chấp nhận mọi nơi - Certified once accepted everywhere”.

Thong Tin Danh Cho Khach HangUKAS (United Kingdom Accreditation Service)
Số hiệu công nhận: 0045
Thông tin chi tiết tại: https://www.ukas.com/
Thong Tin Danh Cho Khach HangCPSC (US Consumer Product Safety Commission)
Số hiệu công nhận: LA-2019-0739-G
Thông tin chi tiết tại: https://www.cpsc.gov/
Thong Tin Danh Cho Khach HangJAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia & New Zealand )
Số hiệu công nhận: S3510506UL, E3520506UL, H3530506UL
Thông tin chi tiết tại: https://register.jas-anz.org/
Thong Tin Danh Cho Khach HangCNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment)
Số hiệu công nhận: CNAS C159-M
Thông tin chi tiết tại: https://www.cnas.org.cn/
Thong Tin Danh Cho Khach HangSAC (Singapore Accreditation Council)
Số hiệu công nhận: ES-2019-09, FS-2018-04, ISMS-2020-04, OHS-2009-03, QS-2009-14, BC-2017-10, GDPMDS-2009-07, HACCP-2019-09, LSP-2015-02, MDQMS-2018-02, PD-2013-04
Thông tin chi tiết tại: https://www.sac-accreditation.gov.sg/
Thong Tin Danh Cho Khach HangSAAS (Social Accountability Accreditation Services)
Số hiệu công nhận: 18-042
Thông tin chi tiết tại: https://sa-intl.org/
Thong Tin Danh Cho Khach HangBoA (Văn phòng Công nhận chất lượng)
Số hiệu công nhận: VICAS 05
Thông tin chi tiết tại: http://www.boa.gov.vn/
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com