Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Quý khách hàng có yêu cầu xem xét lại hoặc khiếu nại đối với quyết định về chứng nhận, thu hẹp, mở rộng, đình chỉ hoặc thu hồi hiệu lực chứng nhận… xin vui lòng thực hiện theo các qui định trong tài liệu kèm theo.

Xem quy định chi tiết thủ tục xử lý khiếu nại - Tại đây
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com