Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đánh dấu 10 năm đồng hành cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Quy trình này qui định trình tự tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu xem xét lại và khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận của GIC Việt Nam.

Xem chi tiết - Tại đây

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com