Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
GIC Việt Nam trân trọng xin thông báo kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 Văn phòng giao dịch tại Hà Nội của chúng tôi được chuyển tới địa chỉ : Tầng 12, tòa nhà 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại, fax không thay đổi. ...
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

Phí đánh giá chứng nhận ban đầu
1/ Phí đánh giá chứng nhận ban đầu đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí nộp bản đăng ký; 
- Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận;
- Phí sử dụng dấu công nhận.
2/ Chi phí thử nghiệm sản phẩm sẽ do đơn vị đăng ký chứng nhận trả trược tiếp cho PTN. Trường hợp đơn vị đăng ký chứng nhận đề nghị ký hợp đồng chứng nhận bao gồm cả các chi phí thử nghiệm sản phẩm thì phần chi phí thử nghiệm được tính theo báo giá của PTN.
Ghi chú: Phí đánh giá được tính bao gồm cả ngày công đánh giá tài liệu của chuyên gia tại Văn phòng GIC Việt Nam.

Phí đánh giá giám sát
1/ Phí đánh giá giám sát đối với chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý bao gồm:
- Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia);
- Phí thẩm xét của Hội đồng chứng nhận.
2/ Trường hợp cuộc đánh giá giám sát trong chứng nhận sản phẩm yêu cầu lấy mẫu, thử nghiệm sản phẩm thì đơn vị được chứng nhận sẽ phải trả phí thử nghiệm sản phẩm tương tự như trên.

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com