Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Chứng Chỉ ISO9001:2008 Đầu Tiên Của Tân Cảng - ICD
Ngày 25/9/2009 vừa qua, Công ty TNHH Một thành viên Tân Cảng - ICD Sóng Thần đã vinh dự nhận Giấy chứng nhận số 653967 cho Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO9001:2008 của GIC Việt Nam cấp mang dấu công nhận của UKAS.
English Tiếng Việt
Tuyên bố của ISO và IAF về các yêu cầu phải đạt khi chứng nhận ISO 22000

1- Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) vừa mới ban hành Tuyên bố yêu cầu về những kết quả phải đạt được khi chứng nhận ISO 22000. Mục đích của tuyên bố này là thúc đẩy sự quan tâm chung về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng bằng việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Việc đáp ứng những yêu cầu này sẽ giúp nâng cao giá trị của chứng nhận an toàn thực phẩm đối với tất cả các bên liên quan.

2- Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 (FSMS) do các tổ chức chứng nhận thực hiện nhằm mang lại niềm tin về an toàn thực phẩm ở tất cả các công đoạn trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp được chứng nhận ISO 22000 có tiềm năng thu hút khách hàng mới và khả năng thâm nhập vào các thị trường yêu cầu cao về an toàn thực phẩm.
3- Kết quả phải đạt được khi chứng nhận ISO 22000:

Doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 phải chứng minh là đang duy trì hợp lý các chương trình tiên quyết (PRPs) và kiểm soát mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm; các quá trình, môi trường làm việc liên quan đến sản xuất thực phẩm để đảm bảo với khách hàng rằng thực phẩm là an toàn.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải chứng minh về những cam kết sau:
a) Đảm bảo thực phẩm, sản phẩm/dịch vụ liên quan đến thực phẩm do doanh nghiệp cung cấp là an toàn đối với người tiêu dùng theo mục đích sử dụng dự định.
b) Xác định vấn đề bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và giải quyết nguy cơ và cơ hội liên quan.
c) Tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm theo luật định và chế định được áp dụng.
d) Đáp ứng yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm đã được hai bên thỏa thuận.
e) Truyền thông một cách hiệu quả vấn đề về an toàn thực phẩm tới các bên có liên quan trong chuỗi thực phẩm.
f) Liên tục cải thiện sự thích hợp, tính đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

GIC Việt Nam (nguồn: IAF)

Thay Đổi Đối Với ISO/IEC 27001:2022  
28/4 - Ngày Thế Giới Về An Toàn Và Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc  
TWI - Công Cụ Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc Của NLĐ  
GIC Được Chỉ Định Là TCCN An Toàn Mạng Tại Singapore  
Thông Báo Thay Đổi Logo Và Mẫu Chứng Chỉ Của GIC  
GIC Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022  
Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch GIC Việt Nam Tại Hà Nội  
Áp Tiêu Chuẩn Quốc Gia 'Ngăn' Hiện Tượng Nhũng Nhiễu Của Công Chức  
Thông Báo Lịch Hoạt Động Trong Dịp Tết Nguyên Đán 2021  
Lịch Nghỉ Têt Dương Lịch 2021  
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com