Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

 >74.000

là số chứng chỉ đã được GIC cấp cho hơn 52.000 khách hàng tại 50 quốc gia và nền kinh tế.

Lĩnh vực chứng nhận:
- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
- Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018
- Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013
- Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
- Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018
- Chứng nhận hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000
- Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Codex HACCP 2020
- Chứng nhận Thực hành Sản xuất tốt Codex GMP 2020
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận CE Mark...

GIC Việt Nam duy trì và công khai tình trạng chứng nhận của khách hàng chứng nhận (cấp chứng nhận, mở rộng, duy trì, cấp mới, đình chỉ, thu hẹp phạm vi hoặc hủy bỏ chứng nhận) cho các bên liên quan khi được yêu cầu.

Vui lòng liên hệ GIC Việt Nam, Tel: 024.62752268, Email: tuandm@gicvn.vn khi cần thông tin về tình trạng chứng nhận của khách hàng.

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com