Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình Thủ tướng để mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn đối với các hoạt động liên quan đến dịch vụ công (công chứng do các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công như bệnh viện, trường học...).
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

325

là số lượng khách hàng Doanh nghiệp của GIC được cập nhật đến hôm nay

Khách hàng mới nhất :
LISEMCO 5 JSC
Tổ chức công nhận : UKAS
Địa điểm : Hải Phòng

Đăng nhập thành viên để nhận Danh sách khách hàng đầy đủ. Liên hệ e-mail :  info@gicvn.vn

Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

362

... là số lượng khách hàng đơn vị Hành chính của GIC được cập nhật đến hôm nay

Khách hàng mới nhất :
VP. UBND tỉnh Lai Châu

Tổ chức công nhận : STAMEQ
Địa điểm : Tỉnh Lai Châu

Đăng nhập thành viên để nhận Danh sách khách hàng đầy đủ. Liên hệ e-mail :  info@gicvn.vn

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
MẪU CHỨNG CHỈ
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com