Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đánh dấu 10 năm đồng hành cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
Quy Dinh Ve Chung Nhan
Quy định về chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận GIC Việt Nam (Cập nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018)

THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Thu Tuc Xu Ly Khieu Nai
Qui định trình tự tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu xem xét lại và khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
Thong Tin Danh Cho Khach Hang

Chi tiết các tổ chức công nhận chứng chỉ của GIC Việt Nam trong nước và quốc tế

MẪU CHỨNG CHỈ
Mau Chung Chi
Các mẫu chứng chỉ được cấp hoặc được đánh giá bởi GIC Việt Nam.
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com