Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
Quy Dinh Ve Chung Nhan

Quy định nhằm đảm bảo hoạt động chứng nhận được thực hiện đúng quy định của pháp luật, khách quan và phù hợp với chuẩn mực quốc tế

CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
Thong Tin Danh Cho Khach Hang

GIC được các cơ quan thành viên của IAF, APAC... công nhận năng lực Thử nghiệm - Giám định - Chứng nhận trên toàn cầu

MẪU CHỨNG CHỈ
Mau Chung Chi
Mẫu Giấy chứng nhận của GIC
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

Thông tin về tình hình khách hàng chứng nhận các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001... và sản phẩm, hàng hóa của GIC

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com