Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Nhân lực là tài sản quan trọng hàng đầu của một doanh nghiệp. Môi trường làm việc, cách thức quản lý, chế độ đãi ngộ, cơ hội nghề nghiệp… sẽ tác động tới ý thức, thái độ và sự nỗ lực của người lao động trong công việc và là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
Quy Dinh Ve Chung Nhan
Quy định về chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận GIC Việt Nam (Cập nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018)

THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Thu Tuc Xu Ly Khieu Nai
Qui định trình tự tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu xem xét lại và khiếu nại của khách hàng liên quan đến các hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
Thong Tin Danh Cho Khach Hang

Chi tiết các tổ chức công nhận chứng chỉ của GIC Việt Nam trong nước và quốc tế

MẪU CHỨNG CHỈ
Mau Chung Chi
Các mẫu chứng chỉ được cấp hoặc được đánh giá bởi GIC Việt Nam.
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com