Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO 22000
ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn CE
English Tiếng Việt
Gioi Thieu Ve Cong Ty GIỚI THIỆU GIC VIỆT NAM
GIC Việt Nam là một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và tuân theo thông lệ quốc tế đồng thời phù hợp với môi trường chứng nhận tại Việt Nam.
Lich Su Gic LỊCH SỬ CÔNG TY

Công ty GIC Việt nam được thành lập năm 2003 tại Hà nội theo quyết định số 0102007867 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Thanh Tich Dat Duoc HỒ SƠ PHÁP LÝ

Các hồ sơ pháp lý liên quan tới quá trình tác nghiệp của GIC Việt Nam

Test CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN
Tổ chức chứng nhận GIC Việt Nam đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận ở tất cả các cấp chức năng
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com