Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đào Tạo
Đào Tạo
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Hệ thống quản lý môi trường
Hệ thống quản lý chất lượng
English Tiếng Việt
Gic Viet Nam GIỚI THIỆU GIC VIỆT NAM
GIC là tổ chức đánh giá sự phù hợp, hoạt động trong lĩnh vực Thử nghiệm - Giám định - Chứng nhận được các cơ quan của Mỹ (CPSC), Anh (UKAS), Úc-New Zealand (JAS-ANZ), SAI (SAAS), Việt Nam (VICAS), Singapore (SAC), Trung Quốc (CNAS)... công nhận năng lực
Hoi Dong Chung Nhan HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN

Hội đồng Chứng nhận định hướng, giám sát tính khách quan trong hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và hệ thống quản lý của GIC Việt Nam

Ho So Nang Luc HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hồ sơ năng lực và pháp lý hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý và sản phẩm, hàng hóa của GIC

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com