Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đào Tạo
Đào Tạo
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Hệ thống quản lý môi trường
Hệ thống quản lý chất lượng
English Tiếng Việt
GIC là tổ chức đánh giá sự phù hợp, hoạt động trong lĩnh vực Thử nghiệm - Giám định - Chứng nhận được các cơ quan của Mỹ (CPSC), Anh (UKAS), Úc-New Zealand (JAS-ANZ), SAI (SAAS), Việt Nam (VICAS), Singapore (SAC), Trung Quốc (CNAS)... công nhận năng lực
Công Nhận Năng Lực GIC
Công Nhận Năng Lực GIC

GIC được các cơ quan thành viên của IAF, APAC... công nhận năng lực Thử nghiệm - Giám định - Chứng nhận trên toàn cầu

28/4 - Ngày Thế Giới Về An Toàn Và Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc
Doanh nghiệp cần thể hiện cam kết đối với an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc bằng cách áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) theo tiêu chuẩn ISO 45001
Tuyên Bố Của ISO Và IAF Về Các Yêu Cầu Phải Đạt Khi Chứng Nhận ISO 22000
TWI - Công Cụ Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc Của NLĐ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com