Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
SỬ DỤNG DẤU VÀ BIỂU TƯỢNG CHỨNG NHẬN
1- Biểu tượng (logo) chứng nhận luôn kèm theo số hiệu tiêu chuẩn, số chứng nhận (Cert. No.:) và dấu của tổ chức công nhận (nếu có).
2- Sử dụng biểu tượng chứng nhận hệ thống quản lý:
a) Được sử dụng biểu tượng được chứng nhận trên các tài liệu như catalogue, báo giá, danh thiếp hoặc trên các phương tiện thông tin thích hợp khác.
b) Biểu tượng chứng nhận phải được tái tạo như hình chuẩn. Khi cần thiết có thể sử dụng biểu tượng dạng một màu đồng nhất, không được phối các màu khác với mầu chuẩn. Biểu tượng có thể được phóng to hay thu nhỏ theo tỷ lệ giữ nguyên hình chuẩn và phải nhìn rõ được.
c) Không được sử dụng biểu tượng chứng nhận trong các trường hợp sau: sử dụng ngoài phạm vi được chứng nhận; sử dụng theo cách thức có thể gây nhầm lẫn với các lĩnh vực chứng nhận khác như chứng nhận sản phẩm; sử dụng logo công nhận UKAS, JAS-ANZ… mà không kèm theo logo và số hiệu được chứng nhận của GIC; sử dụng trong báo cáo kết quả thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo kết quả hay chứng thư giám định.
d) Khi sử dụng tuyên bố trên bao bì sản phẩm hoặc thông tin kèm theo sản phẩm về hệ thống quản lý đã được chứng nhận, phải đảm bảo tuyên bố theo cách không gây hiểu lầm là sản phẩm được chứng nhận. Tuyên bố phải viện dẫn đến: tên hay logo của Quý đơn vị, hệ thống quản lý và tiêu chuẩn chứng nhận, tên của tổ chức chứng nhận.
3- Sử dụng biểu tượng chứng nhận sản phẩm, hàng hóa:
a) Quý đơn vị được sử dụng biểu tượng được chứng nhận trên sản phẩm, bao bì sản phẩm, hàng hóa, trong các văn bản giao dịch, tài liệu quảng cáo, giới thiệu về Quý đơn vị, danh thiếp… nhằm thể hiện rằng sản phẩm, hàng hóa của Quý đơn vị đã được đánh giá, chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hay các quy định cụ thể.
b) Biểu tượng chứng nhận phải được tái tạo như hình chuẩn. Khi cần thiết có thể sử dụng biểu tượng dạng một màu đồng nhất, không được phối các màu khác với mầu chuẩn. Biểu tượng có thể được phóng to hay thu nhỏ theo tỷ lệ giữ nguyên hình chuẩn và phải nhìn rõ được.
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
CÔNG NHẬN NĂNG LỰC GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com