Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Bộ Y tế đã giao Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cho khẩu trang vải kháng khuẩn.
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
MẪU CHỨNG CHỈ
Mau Chung ChiChứng chỉ ISO 9001:2008

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ HACCP

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ ISO 14001:2004

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Cấp theo Quyết định 17/ Bộ KHCN

Click vào hình để xem đầy đủ
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com