Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Thông báo lịch hoạt động của chúng tôi trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
MẪU CHỨNG CHỈ
Mau Chung ChiChứng chỉ ISO 9001:2008

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ HACCP

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ ISO 14001:2004

Click vào hình để xem đầy đủ 
Mau Chung ChiChứng chỉ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Cấp theo Quyết định 17/ Bộ KHCN

Click vào hình để xem đầy đủ
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com