Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Ce Mark CE MARK
Dấu phù hợp của sản phẩm tại Khu vực Kinh tế châu Âu
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO/IEC 27001

1- Xu thế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đã xác lập tầm quan trọng và phạm vi ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin, công nghệ số trong mọi lĩnh vực, quá trình công việc của tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT, số hóa các hoạt động cũng luôn song hành với các mối đe dọa và rủi ro về an toàn thông tin đối với tổ chức, doanh nghiệp.

2- ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thông tin của một tổ chức, doanh nghiệp do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 đến nay đã được chấp nhận ở quy mô toàn cầu như là một phương pháp quản lý, kiểm soát rủi ro về an toàn thông tin chặt chẽ, có hệ thống và mang lại nhiều lợi ích cho chính tổ chức, doanh nghiệp áp dụng và các bên liên quan.

3- Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001 bao gồm các chính sách, thủ tục, hướng dẫn, các hoạt động và các nguồn lực liên quan, được quản lý tập trung nhằm bảo vệ các tài sản thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Áp dụng và chứng nhận ISO/IEC 27001, tổ chức, doanh nghiệp sẽ áp dụng cách tiếp cận có hệ thống đối với việc thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến về an toàn thông tin để đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

4- Việc áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001 sẽ giúp nhận biết và bảo vệ được các tài sản thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để các tài sản này luôn:

- Đảm bảo tính mật (Confidentiality): thông tin không thể bị truy cập hoặc tiết lộ với người không có thẩm quyền;

- Đảm bảo tính nguyên vẹn (Integrity): Thông tin không thể bị thay đổi bởi người không có thẩm quyền; và

- Đảm bảo tính sẵn sàng (Availability): Thông tin luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người có thẩm quyền.

II. QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN
1- Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp hoàn chỉnh bản đăng ký và gửi kèm tài liệu theo quy định của từng loại hình chứng nhận.

2- Lập chương trình đánh giá và phân công chuyên gia: xác định hoạt động đánh giá cần thiết để xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu chứng nhận. Chuyên gia được lựa chọn trên cơ sở có chuyên môn và năng lực phù hợp, có thể thêm chuyên gia kỹ thuật khi cần.

3- Quá trình đánh giá: được tiến hành qua 2 giai đoạn. GĐ1: xem xét hệ thống văn bản, điều kiện, phạm vi và sự sẵn sàng cho đánh giá. GĐ2: xác định việc áp dụng và hiệu lực của hệ thống, quá trình gồm các bước: Họp khai mạc > Đánh giá tại các phòng ban/ đơn vị > Chuẩn bị kết luận đánh giá > Họp kết thúc.

4- Báo cáo kết quả đánh giá và thực hiện hành động khắc phục: doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục đối các lỗi phát hiện được trong quá trình đánh giá.

5- Thẩm xét và cấp chứng nhận: Hội đồng Chứng nhận thẩm xét hồ sơ đánh giá để quyết định hoặc từ chối cấp chứng nhận. Chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm kèm theo yêu cầu về giám sát định kỳ.
III. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- Chứng nhận GIC được công nhận quốc tế với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. và được thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) thừa nhận kết quả.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO/IEC 27001, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com