Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu CELab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE trên thị trường Việt Nam.
Iso 9000 ISO 9000
Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001 ISO 9001 : 2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản...
Iso 14000 ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ...
Iso 4 HACCP
Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy...
Iso22000 OHSAS 18000
Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống an toàn và quản lý...
Iso 5 ISO 27000
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Iso 3 SA 8000
Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải...
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
HaccpĐào tạo các công cụ quản lý

GIC Việt Nam cùng với GIC UK thường xuyên mở các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9000, ISO 14000 được IRCA phê duyệt. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các khóa đào tạo phổ biến, cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 9000, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 22000....

Bên cạnh đó với tiêu chí phát triển bền vững của doanh nghiệp, GIC Việt Nam còn thực hiện các Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý như :

Business Excellence Programmes
1.Assessors Training for Business Excellence
2.Appreciation Program on Business Excellence
3.Process Auditing for Business Improvement
4.Kaizen - Road to Continual Improvement
5.Strategic Quality Management - A Journey for Excellence
6. Six Sigma - Techniques & Tools for process improvement


Quality & Competitiveness
1.Building Quality Competitiveness by Design & Analysis of Experiment
2.New Product Development - A Strategic Approach
3.TQM for Service Industry

Problem Solving and Team Working
1.Facilitation Skills and Techniques
2.Accelerated Learning Methods for Trainers
3.Effective Office Management

Effective Supervision
1.Containing Job Hopping & Retaining Employees
2.Problem Solving in a Team Environment

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: gicvn@viettel.vn

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com