Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận dấu CE Marking

I. GIỚI THIỆU VỀ CE MARK

1- CE Mark (European Conformity Mark) là dấu sự phù hợp với quy định bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hoá và là hộ chiếu thương mại để xâm nhập vào thị trường Khu vực Kinh tế châu Âu (European Economic Area - EEA). CE Mark thể hiện rằng các sản phẩm, hàng hóa được bán trong thị trường EEA đã được đánh giá, xác nhận đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

2- Nhà sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được bán trên thị trường EEA là an toàn. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm thực hiện việc đánh giá sự phù hợp, thiết lập hồ sơ kỹ thuật, đưa ra Tuyên bố về sự phù hợp của EU và gắn dấu CE cho sản phẩm.

3- Các nhà nhập khẩu và phân phối giúp đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm tuân thủ các quy định của EU, mang dấu CE mới được đưa vào thị trường EEA. Với tư cách là người trung gian giữa nhà sản xuất và thương nhân, nhà nhập khẩu và phân phối phải có kiến thức về các yêu cầu pháp lý và đảm bảo rằng các sản phẩm mà họ phân phối hoặc nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu đó.

4- Có hai lợi ích chính dấu CE mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong EEA: doanh nghiệp biết rằng các sản phẩm mang dấu CE có thể được giao dịch trong EEA mà không bị hạn chế. Người tiêu dùng được hưởng mức độ bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường như nhau trong toàn bộ Khu vực Kinh tế châu Âu.

5- Từ tháng 1 năm 2009, GIC với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu - CELab chính thức được chỉ định là tổ chức chứng nhận đánh giá cấp dấu CE Mark trên thị trường Việt Nam.
II. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- GIC được thừa nhận quốc tế về kết quả chứng nhận với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. Chứng nhận của GIC được Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) công nhận.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.
Quý khách hàng có nhu cầu cấp dấu CE Mark, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com