Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Ce Mark CE MARK
Dấu phù hợp của sản phẩm tại Khu vực Kinh tế châu Âu
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận HTQL an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO 45001

1- Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có tới hơn 7.600 người chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh tật. Thương tật, bệnh tật hoặc tử vong liên quan đến công việc luôn là vấn đề khó khăn đối với bất kỳ loại hình tổ chức/doanh nghiệp nào.

2- ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực của vấn đề thương tật, đau ốm liên quan tới công việc. Việc xây dựng và chứng nhận OH&S giúp doanh nghiệp hình thành nền tảng quản lý các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giúp cung cấp nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh bằng các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa.

3- Trước khi có tiêu chuẩn ISO 45001, nhiều tổ chức/doanh nghiệp đã xây dựng và được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001. Kể từ tháng 3 năm 2018, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 45001 thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn OHSAS 18001 trên toàn thế giới.

4- Áp dụng và chứng nhận ISO 45001 sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động, thể hiện sự tuân thủ quy định của pháp luật, và giảm thiểu những tai nạn tiềm tàng, nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

II. QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

1- Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp hoàn chỉnh bản đăng ký và gửi kèm tài liệu theo quy định của từng loại hình chứng nhận.

2- Lập chương trình đánh giá và phân công chuyên gia: xác định hoạt động đánh giá cần thiết để xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu chứng nhận. Chuyên gia được lựa chọn trên cơ sở có chuyên môn và năng lực phù hợp, có thể thêm chuyên gia kỹ thuật khi cần.

3- Quá trình đánh giá: được tiến hành qua 2 giai đoạn. GĐ1: xem xét hệ thống văn bản, điều kiện, phạm vi và sự sẵn sàng cho đánh giá. GĐ2: xác định việc áp dụng và hiệu lực của hệ thống, quá trình gồm các bước: Họp khai mạc > Đánh giá tại các phòng ban/ đơn vị > Chuẩn bị kết luận đánh giá > Họp kết thúc.

4- Báo cáo kết quả đánh giá và thực hiện hành động khắc phục: doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục đối các lỗi phát hiện được trong quá trình đánh giá.

5- Thẩm xét và cấp chứng nhận: Hội đồng Chứng nhận thẩm xét hồ sơ đánh giá để quyết định hoặc từ chối cấp chứng nhận. Chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm kèm theo yêu cầu về giám sát định kỳ.
III. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- Chứng nhận GIC được công nhận quốc tế với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. và được thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) thừa nhận kết quả.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 45001, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com