Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Ce Mark CE MARK
Dấu phù hợp của sản phẩm tại Khu vực Kinh tế châu Âu
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO 14001

1- ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường (EMS) do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các hoạt động giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của cộng đồng như xây dựng hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

2- ISO 14001 là một trong các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000, quy định các yêu cầu cần thực hiện để quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Được ban hành lần đầu vào năm 1996, ISO 14001 đã qua các lần sửa đổi vào năm 2004 và phiên bản hiện hành là ISO 14001:2015. Tiêu chuẩn ISO 14001 hiện đã được áp dụng tại 201 quốc gia/ vùng lãnh thổ và đã có 346.189 doanh nghiệp được chứng nhận.

3- Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu cụ thể trong việc thiết lập một hệ thống để quản lý các vấn đề về môi trường tại doanh nghiệp theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để biến thành các cơ hội cải tiến liên tục. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia có thể tìm cách riêng cho mình trong việc xác định mục tiêu môi trường cần cải tiến và cách thức để đạt được các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

4- Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 14001:2015: * Về tài chính: Tiết kiệm chi phí sản xuất; * Về tạo dựng thương hiệu: Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp; Ưu thế hơn trong cạnh tranh * Về quản lý: Phòng ngừa rủi ro một cách chủ động; Quản lý các vấn đề môi trường một cách tổng thể; Kết hợp công tác quản lý môi trường vào hoạt động quản lý chung của đơn vị; Tạo nhận thức chung cho toàn thể CBCNV về bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng tổ chức phát triển bền vững.

II. QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN
1- Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp hoàn chỉnh bản đăng ký và gửi kèm tài liệu theo quy định của từng loại hình chứng nhận.

2- Lập chương trình đánh giá và phân công chuyên gia: xác định hoạt động đánh giá cần thiết để xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu chứng nhận. Chuyên gia được lựa chọn trên cơ sở có chuyên môn và năng lực phù hợp, có thể thêm chuyên gia kỹ thuật khi cần.

3- Quá trình đánh giá: được tiến hành qua 2 giai đoạn. GĐ1: xem xét hệ thống văn bản, điều kiện, phạm vi và sự sẵn sàng cho đánh giá. GĐ2: xác định việc áp dụng và hiệu lực của hệ thống, quá trình gồm các bước: Họp khai mạc > Đánh giá tại các phòng ban/ đơn vị > Chuẩn bị kết luận đánh giá > Họp kết thúc.

4- Báo cáo kết quả đánh giá và thực hiện hành động khắc phục: doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục đối các lỗi phát hiện được trong quá trình đánh giá.

5- Thẩm xét và cấp chứng nhận: Hội đồng Chứng nhận thẩm xét hồ sơ đánh giá để quyết định hoặc từ chối cấp chứng nhận. Chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm kèm theo yêu cầu về giám sát định kỳ.
III. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- Chứng nhận GIC được công nhận quốc tế với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. và được thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) thừa nhận kết quả.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 14001, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com