Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Ce Mark CE MARK
Dấu phù hợp của sản phẩm tại Khu vực Kinh tế châu Âu
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

I. GIỚI THIỆU VỀ ISO 9001

1- ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan, đồng thời tạo sự thuận lợi về lưu thông sản phẩm, hàng hóa trong thương mại trong nước và quốc tế. Kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, cho tới nay đã có trên 1.000.000 tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng và thu được nhiều thành công trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và qua đó mang lại niềm tin cho khách hàng.

2- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 giúp các tổ chức/doanh nghiệp có thể kiểm soát một cách hiệu quả các hoạt động trong một đơn vị và cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững. Một hệ thống quản lý chất lượng tốt không chỉ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự thỏa mãn của khách hàng mà còn giúp cho nhân viên triển khai công việc nhanh chóng hơn và đúng ngay từ đầu.

3- Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 9001: Chuẩn hoá phương pháp thực hiện công việc, CBNV được cung cấp một phương pháp làm việc đúng ngay từ đầu, quản lý rủi ro và phòng chống sai sót thông qua một hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu khoa học, hợp lý và đúng pháp luật; Phân công cụ thể, rõ trách nhiệm thực hiện và phối hợp giúp nâng cao ý thức của người thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc; Giúp Lãnh đạo kiểm soát được thời gian, quá trình giải quyết công việc trong nội bộ để có chỉ đạo kịp thời và kết nối các hoạt động chất lượng với định hướng phát triển chung của doanh nghiệp; Xây dựng môi trường làm việc khoa học, văn minh và chuyên nghiệp, tạo dựng ý thức phục vụ khách hàng và văn hóa chất lượng, chia sẻ tri thức trong mỗi cán bộ nhân viên của đơn vị; Giảm các sai sót và biến động trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

II. QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN
1- Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp hoàn chỉnh bản đăng ký và gửi kèm tài liệu theo quy định của từng loại hình chứng nhận.

2- Lập chương trình đánh giá và phân công chuyên gia: xác định hoạt động đánh giá cần thiết để xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu chứng nhận. Chuyên gia được lựa chọn trên cơ sở có chuyên môn và năng lực phù hợp, có thể thêm chuyên gia kỹ thuật khi cần.

3- Quá trình đánh giá: được tiến hành qua 2 giai đoạn. GĐ1: xem xét hệ thống văn bản, điều kiện, phạm vi và sự sẵn sàng cho đánh giá. GĐ2: xác định việc áp dụng và hiệu lực của hệ thống, quá trình gồm các bước: Họp khai mạc > Đánh giá tại các phòng ban/ đơn vị > Chuẩn bị kết luận đánh giá > Họp kết thúc.

4- Báo cáo kết quả đánh giá và thực hiện hành động khắc phục: doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục đối các lỗi phát hiện được trong quá trình đánh giá.

5- Thẩm xét và cấp chứng nhận: Hội đồng Chứng nhận thẩm xét hồ sơ đánh giá để quyết định hoặc từ chối cấp chứng nhận. Chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm kèm theo yêu cầu về giám sát định kỳ.
III. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- Chứng nhận GIC được công nhận quốc tế với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. và được thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) thừa nhận kết quả.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 9001, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com