Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng
Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường
Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Ce Mark CE MARK
Dấu phù hợp của sản phẩm tại Khu vực Kinh tế châu Âu
5s 5S CERTIFICATION

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

I. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

1- Chứng nhận sản phẩm mang lại lòng tin cho người tiêu dùng, cơ quan quản lý, ngành công nghiệp và các bên quan tâm rằng sản phẩm phù hợp với các yêu cầu xác định về tính năng, an toàn, khả năng vận hành tương tác và tính ổn định của sản phẩm. Chứng nhận sản phẩm tạo thuận lợi cho thương mại, tiếp cận thị trường, cạnh tranh công bằng và sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm trên phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.

2- Chứng nhận sản phẩm thường được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu điển hình tại PTN chỉ định và đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng theo các phương thức sau: (1)- Thử nghiệm mẫu điển hình; (2)- Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường; (3)- Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; (4)- Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; (5)- Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất v.v.

3- Lợi ích của chứng nhận sản phẩm, hàng hóa:
- Chứng nhận có nghĩa là sản phẩm có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định. Điều này đã tạo lòng tin của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất và mở rộng thị trường;
- Sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với sản phẩm chưa được chứng nhận. Chứng nhận sản phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng, cải tiến năng suất, giảm lãng phí và sản phẩm lỗi.
- Doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận sẽ có điều kiện được xem xét và áp dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý hay đối tác.
II. QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

1- Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp hoàn chỉnh bản đăng ký và gửi cho GIC Việt Nam kèm theo các tài liệu theo yêu cầu của sản phẩm chứng nhận.

2- Quá trình đánh giá: theo phương thức chứng nhận được lựa chọn nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá. Phương thức 5 thường được sử dụng gồm: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

3. Thử nghiệm mẫu điển hình tại PTN được công nhận ISO/IEC 17025, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp.

4- Báo cáo kết quả đánh giá và kết quả thử nghiệm mẫu: doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục đối các lỗi phát hiện được trong quá trình đánh giá.

5- Thẩm xét và cấp chứng nhận: Hội đồng Chứng nhận thẩm xét hồ sơ đánh giá để quyết định hoặc từ chối việc cấp chứng nhận. Quyết định chứng nhận sản phẩm được cấp khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chứng nhận. Chứng nhận có hiệu lực trong 03 năm kèm theo các yêu cầu về giám sát định kỳ.
III. LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN GIC

1- Chứng nhận GIC được công nhận quốc tế với dấu công nhận của CPSC (Mỹ), UKAS (Anh), JAS-ANZ (Úc-New Zealand), SAAS (SAI), VICAS (Việt Nam), SAC (Singapore), CNAS (Trung Quốc) v.v. và được thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình dương (APAC) thừa nhận kết quả.

2- GIC Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận theo chuẩn mực Châu Âu, Bắc Mỹ với chi phí chứng nhận phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.
Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận sản phẩm, vui lòng liên hệ:

GIC VIỆT NAM
12F, 14 Láng Hạ Building, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275 2268, Fax: 024.6275 2269, Email: tuandm@gicvn.vn
VP tại TP. Hồ Chí Minh: R502, 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tel: 028.39307936
DANH MỤC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com