Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
UKAS Đánh Giá Công Nhận Định Kỳ Tại GIC Việt Nam
Tổ chức công nhận UKAS (Anh quốc) đã thực hiện đánh giá công nhận định kỳ tại Tổ chức Chứng nhận GIC Việt Nam.
English Tiếng Việt
UKAS đánh giá công nhận định kỳ tại GIC Việt Nam

(Hà Nội) - Trong hai ngày từ 10 đến 11 tháng 10 năm 2013, Tổ chức công nhận UKAS (Anh quốc) đã thực hiện đánh giá công nhận định kỳ tại Tổ chức Chứng nhận GIC Việt Nam.

 

 

Chuyên giá đánh giá, ông Tim Binder của UKAS đã thực hiện chương trình đánh giá tại trụ sở của GIC Việt Nam tại Hà Nội và một doanh nghiệp đang sử dụng dấu công nhận UKAS. Ông Tim Binder đánh giá cao tính tuân thủ của GIC Việt Nam trong việc vận hành Hệ thống đánh giá chứng nhận cũng như sử dung biểu tượng công nhận UKAS (Anh Quốc) tại các khách hàng của GIC Việt Nam. Một số điểm lưu ý đã được chuyên gia góp ý đối với tổ chức để cải tiến hệ thống trong thời gian tới.

 

Thay Đổi Đối Với ISO/IEC 27001:2022  
28/4 - Ngày Thế Giới Về An Toàn Và Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc  
Tuyên Bố Của ISO Và IAF Về Các Yêu Cầu Phải Đạt Khi Chứng Nhận ISO 22000  
TWI - Công Cụ Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc Của NLĐ  
GIC Được Chỉ Định Là TCCN An Toàn Mạng Tại Singapore  
Thông Báo Thay Đổi Logo Và Mẫu Chứng Chỉ Của GIC  
GIC Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022  
Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch GIC Việt Nam Tại Hà Nội  
Áp Tiêu Chuẩn Quốc Gia 'Ngăn' Hiện Tượng Nhũng Nhiễu Của Công Chức  
Thông Báo Lịch Hoạt Động Trong Dịp Tết Nguyên Đán 2021  
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com