Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
Những Tôn Tại Trong Việc Áp Dụng ISO 9001:200 Trong Cơ Quan Hành chính nhà nước
English Tiếng Việt
Đánh Giá Nội Bộ Tại GIC Việt Nam

Hà Nội - Từ ngày 26 đến 27 tháng 1 năm 2015, đoàn đánh giá nội bộ của GIC UK do Bà Mary Ann De Jesus làm trưởng đoàn đã thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ tại GIC Việt Nam. Trong đợt đánh giá đoàn đánh giá cũng thực hiện cuộc đánh giá chứng kiến tại doanh nghiệp Việt Thái.

Đoàn đánh giá đã chỉ ra một số khuyến nghị cho GIC Việt Nam trong quá trình hoạt động đánh giá của mình tại Việt Nam với mục đích cải tiến tốt hơn hoạt động đánh giá độc lập của GIC Việt Nam.

 

 

Thay Đổi Đối Với ISO/IEC 27001:2022  
28/4 - Ngày Thế Giới Về An Toàn Và Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc  
Tuyên Bố Của ISO Và IAF Về Các Yêu Cầu Phải Đạt Khi Chứng Nhận ISO 22000  
TWI - Công Cụ Nâng Cao Kỹ Năng Làm Việc Của NLĐ  
GIC Được Chỉ Định Là TCCN An Toàn Mạng Tại Singapore  
Thông Báo Thay Đổi Logo Và Mẫu Chứng Chỉ Của GIC  
GIC Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2022  
Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch GIC Việt Nam Tại Hà Nội  
Áp Tiêu Chuẩn Quốc Gia 'Ngăn' Hiện Tượng Nhũng Nhiễu Của Công Chức  
Thông Báo Lịch Hoạt Động Trong Dịp Tết Nguyên Đán 2021  
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com