Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
GIC Việt Nam trân trọng xin thông báo kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 Văn phòng giao dịch tại Hà Nội của chúng tôi được chuyển tới địa chỉ : Tầng 12, tòa nhà 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại, fax không thay đổi. ...
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ

Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng xem

~ Năm 2015 tại đây

~ Năm 2016 tại đây

~ Năm 2017 tại đây

~ Năm 2018 tại đây

~ Năm 2019 tại đây

~ Năm 2020 tại đây

                  
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com