Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Thông báo lịch hoạt động của chúng tôi trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ

Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng xem

~ Năm 2015 tại đây

~ Năm 2016 tại đây

~ Năm 2017 tại đây

~ Năm 2018 tại đây

~ Năm 2019 tại đây

~ Năm 2020 tại đây

~ Năm 2021 tại đây

                  
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC UK
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com