Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Bộ Y tế đã giao Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cho khẩu trang vải kháng khuẩn.
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ

Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng xem

~ Năm 2015 tại đây

~ Năm 2016 tại đây

~ Năm 2017 tại đây

~ Năm 2018 tại đây

~ Năm 2019 tại đây

                  
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN
THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CÁC TỔ CHỨC ĐÃ CÔNG NHẬN GIC
MẪU CHỨNG CHỈ
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com