Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO/IEC 27001:2012 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sửa đổi, ban hành lại vào 25 tháng 10 năm 2022.
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
English Tiếng Việt
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Chinh Sach Kiem Soat Va Phong Chong Dich Covid19 Trong Danh Gia
Xem nội dung chi tiết về của GIC Global (Policy on the Prevention and Control of COVID 19 Epidemics.) Tại đây...
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com