Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đánh dấu 10 năm đồng hành cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1)
Chứng chỉ ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức .....
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
English Tiếng Việt
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

Cập nhật mới nhất về tình hình khách hàng của GIC Việt Nam.

CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
Cap Nhat Danh Sach Thu Hoi Chung Chi
Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng.
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Chi phí đánh giá chứng nhận ban đầu gồm: Phí đăng ký, Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia); Phí thẩm xét hồ sơ; Phí sử dụng dấu công nhận và Chi phí thử nghiệm sản phẩm (nếu có).
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com