Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Thông báo lịch hoạt động của chúng tôi trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

Cập nhật mới nhất về tình hình khách hàng của GIC Việt Nam.

CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
Cap Nhat Danh Sach Thu Hoi Chung Chi
Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng.
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Chi phí đánh giá chứng nhận ban đầu gồm: Phí đăng ký, Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia); Phí thẩm xét hồ sơ; Phí sử dụng dấu công nhận và Chi phí thử nghiệm sản phẩm (nếu có).
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Xem nội dung chi tiết về của GIC Global (Policy on the Prevention and Control of COVID 19 Epidemics.) Tại đây...
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com