Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình Thủ tướng để mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn đối với các hoạt động liên quan đến dịch vụ công (công chứng do các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công như bệnh viện, trường học...).
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
English Tiếng Việt
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Cap Nhat Thong Tin Khach Hang

Cập nhật mới nhất về tình hình khách hàng của GIC Việt Nam.

CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ
Cap Nhat Danh Sach Thu Hoi Chung Chi
Cập nhật mới nhất tình trạng thu hồi chứng chỉ của khách hàng.
PHÍ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
Chi phí đánh giá chứng nhận ban đầu gồm: Phí đăng ký, Phí đánh giá (tính theo ngày công chuyên gia); Phí thẩm xét hồ sơ; Phí sử dụng dấu công nhận và Chi phí thử nghiệm sản phẩm (nếu có).
CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG ĐÁNH GIÁ
Xem nội dung chi tiết về của GIC Global (Policy on the Prevention and Control of COVID 19 Epidemics.) Tại đây...
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com