Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO 22000
ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn CE
English Tiếng Việt
Thanh Tich Dat Duoc
Thanh Tich Dat DuocHỒ SƠ PHÁP LÝ

Thanh Tich Dat Duoc

Chứng chỉ công nhận VICAS - Sản phẩmThanh Tich Dat Duoc

Chứng chỉ công nhận VICAS - Hệ thốngThanh Tich Dat DuocGiấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận theo NĐ 107/2016/NĐ-CP

Thanh Tich Dat DuocGiấy chứng nhận đánh giá cơ quan hành chính nhà nước

GIỚI THIỆU GIC VIỆT NAM
LỊCH SỬ CÔNG TY
CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com