Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
ISO 22000
ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn CE
English Tiếng Việt
CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN

Tổ chức chứng nhận GIC Việt Nam đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận ở tất cả các cấp chức năng sau: i) Hoạch định chiến lược và đề ra các chính sách về chứng nhận: ii) Quá trình đánh giá; iii) Quyết định về chứng nhận.

Xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU GIC VIỆT NAM
LỊCH SỬ CÔNG TY
HỒ SƠ PHÁP LÝ
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com