Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
Đào Tạo
Đào Tạo
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Hệ thống trách nhiệm xã hội
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
Hệ thống quản lý môi trường
Hệ thống quản lý chất lượng
English Tiếng Việt
Hồ sơ pháp lý hoạt động chứng nhận và công nhận năng lực của GIC Việt Nam

Để thực mục tiêu "Chứng nhận một lần, được chấp nhận mọi nơi / Certified once, accepted everywhere", GIC đã được các thành viên Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hợp tác Công nhận Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)... công nhận năng lực đánh giá, chứng nhận. Sau đây là tài liệu công nhận của một số tổ chức công nhận tiêu biểu trong nước và quốc tế:

CÔNG NHẬN UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
- Chứng nhận hệ thống quản lý (MS)
CÔNG NHẬN JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia & New Zealand)
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS)
- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 (FSMS)
- Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 (OH&S)
- Chứng nhận Hệ thống quản lý khác (MS)
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (QMS)
CÔNG NHẬN SAAS (Social Accountability Accreditation Services)
- Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (SA8000)
CÔNG NHẬN BOA (Văn phòng Công nhận chất lượng)
- Chứng nhận sản phẩm
- Chứng nhận hệ thống
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN
- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP
GIỚI THIỆU GIC VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com