Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu CELab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE trên thị trường Việt Nam.
Iso 9000 ISO 9000
Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001 ISO 9001 : 2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản...
Iso 14000 ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ...
Iso 4 HACCP
Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy...
Iso 5 ISO 27000
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Iso 3 SA 8000
Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải...
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO
các công cụ quản lý GIC Việt Nam thường xuyên hợp tác cùng GIC Anh Quốc mở các Khóa chuyên gia...
Iso22000Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp

Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) 18001 là bộ tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu liên quan đến sức khoe và hệ thống quản lý an toàn của hệ thống với mục đích đảm bảo một tổ chức có thể kiểm soát những rủi ro và cải thiện hoạt động của hệ thống sức khỏe nghề nghiệp. Nó mang đến một môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh cũng như cung cấp những phương tiện để các doanh nghiệp đáp ứng được những ngĩa vụ của họ đối với tình hình sức khỏe và an toàn với một cách thức hiệu quả.

Chứng chỉ OHSAS 18001 sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động, thể hiện sự tuân thủ quy định của pháp luật, và giảm thiếu những tai nạn tiềm tàng, phù hợp với chi phí của doanh nghiệp.
Iso22000

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso22000

 

Iso22000BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com