Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Trong 3 năm kể từ ngày công bố ISO 45001: 2018, các chứng chỉ được cấp theo OHSAS 18001: 2007 và ISO 45001: 2018 sẽ có hiệu lực. Ba năm sau khi công bố ISO 45001: 2018, chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 được công nhận sẽ không còn giá trị.
Iso 9000 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Iso 14000 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Iso 4 HACCP
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Iso 5 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Iso 3 SA 8000
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO

Đào tạo áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng

Iso22000Hệ thống Quản lý  An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001 / ISO45001)

Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) 18001 là bộ tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu liên quan đến sức khoe và hệ thống quản lý an toàn của hệ thống với mục đích đảm bảo một tổ chức có thể kiểm soát những rủi ro và cải thiện hoạt động của hệ thống sức khỏe nghề nghiệp. Nó mang đến một môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh cũng như cung cấp những phương tiện để các doanh nghiệp đáp ứng được những ngĩa vụ của họ đối với tình hình sức khỏe và an toàn với một cách thức hiệu quả.

Từ tháng 3 năm 2018, Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Không giống như OHSAS 18001, chỉ tập trung vào việc kiểm soát các mối nguy đã biết, ISO 45001 yêu cầu các tổ chức phải chủ động xác định các nguồn hoặc tình huống có khả năng gây hại. Đó là một phần của sự thay đổi lớn hơn mà chúng ta đang thấy theo hướng quản lý rủi ro được đưa vào hoạt động của công ty ở mọi cấp độ.

Cùng với chứng chỉ OHSAS 18001, chứng chỉ ISO 45001 sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong việc quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động, thể hiện sự tuân thủ quy định của pháp luật, và giảm thiếu những tai nạn tiềm tàng, phù hợp với chi phí của doanh nghiệp.

Iso22000

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso22000

 

Iso22000BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com