Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Trong 3 năm kể từ ngày công bố ISO 45001: 2018, các chứng chỉ được cấp theo OHSAS 18001: 2007 và ISO 45001: 2018 sẽ có hiệu lực. Ba năm sau khi công bố ISO 45001: 2018, chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 được công nhận sẽ không còn giá trị.
Iso 14000 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Iso 4 HACCP
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Iso22000 OHSAS 18001 / ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Iso 5 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Iso 3 SA 8000
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO

Đào tạo áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng

Iso 9000Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan, đồng thời tạo sự thuận lợi về vấn đề chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thương mại trong nước và quốc tế. Kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, cho tới nay đã có trên 1.000.000 tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng và thu được nhiều thành công trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và qua đó mang lại niềm tin cho khách hàng.

Tháng 9 năm 2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về các yêu cầu đối với xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có nhiều đổi mới đối với việc xây dựng và áp dụng hiệu quả HTQLCL như: xác định bối cảnh của tổ chức để các định yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tận dụng yếu tố tích cực và kiểm soát rủi ro có thể xảy ra đối với các yếu tố tiêu cực; quản lý và chia sẻ tri thức trong tổ chức; linh hoạt hơn trong yêu cầu về hệ thống văn bản v.v.

Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015

- Chuẩn hoá phương pháp thực hiện các quá trình công việc từng đơn vị và toàn tổ chức/doanh nghiệp. Mọi thành viên đều được cung cấp một phương pháp làm việc đúng ngay từ đầu, quản lý rủi ro và phòng chống sai sót thông qua một hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu khoa học, hợp lý và đúng pháp luật;

- Phân công cụ thể công việc, rõ trách nhiệm thực hiện và phối hợp từ đó giúp nâng cao ý thức của người thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc;

- Giúp Lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp và lãnh đạo đơn vị kiểm soát được thời gian, quá trình giải quyết công việc trong nội bộ để có chỉ đạo kịp thời và kết nối các hoạt động chất lượng với định hướng phát triển chung của tổ chức/doanh nghiệp;

- Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục cần thiết của đơn vị với các bên liên quan khi cần thiết và nhất quán với chủ trương, chính sách định hướng của tổ chức/doanh nghiệp;

- Xây dựng môi trường làm việc khoa học, văn minh và chuyên nghiệp; Tạo dựng ý thức phục vụ khách hàng và văn hóa chất lượng, chia sẻ tri thức trong mỗi cán bộ nhân viên của đơn vị;

- Giảm các sai sót và biến động trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của tổ chức/doanh nghiệp.

Iso 9000

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso 9000

 

Iso 9000

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận
3. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com