Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu CELab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE trên thị trường Việt Nam.
Iso 14000 ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ...
Iso 4 HACCP
Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy...
Iso22000 OHSAS 18000
Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống an toàn và quản lý...
Iso 5 ISO 27000
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Iso 3 SA 8000
Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải...
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO
các công cụ quản lý GIC Việt Nam thường xuyên hợp tác cùng GIC Anh Quốc mở các Khóa chuyên gia...
Iso 9000Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến thường xuyên hiệu quả của tổ chức/doanh nghiệp:

1) Hướng vào khách hàng
2) Sự lãnh đạo
3) Sự tham gia của mọi người
4) Cách tiếp cận theo quá trình
5) Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
6) Cải tiến liên tục
7) Quyết định dựa trên dữ kiện
8) Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng.

Bên cạnh việc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, quản lý và đo lường quá trình và cải tiến liên tục với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của tổ chức, việc chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn thể hiện với khách hàng là tổ chức của bạn đang có sự cam kết về vấn đề chất lượng.
Iso 9000

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso 9000

 

Iso 9000

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận
3. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com