Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Trong 3 năm kể từ ngày công bố ISO 45001: 2018, các chứng chỉ được cấp theo OHSAS 18001: 2007 và ISO 45001: 2018 sẽ có hiệu lực. Ba năm sau khi công bố ISO 45001: 2018, chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 được công nhận sẽ không còn giá trị.
Iso 9000 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Iso 14000 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Iso 4 HACCP
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Iso22000 OHSAS 18001 / ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Iso 5 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Iso 3 SA 8000
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO

Đào tạo áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng

Iso 6Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000  là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát  để loại trừ bất kỳ một điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
Tiêu chuẩn này cũng cung cấp công cụ cho việc thực hiên HACCP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm vì tiêu chuẩn được xây dựng có khả năng phù hợp với mọi nhà sản xuất trong chuỗi cung cấp .
Chứng chỉ  ISO 22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức chứng tỏ khả năng đảm bảo kiểm soát an toàn về thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp để đảm bảo sự an toàn đối với người sử dụng cuối cùng phù hợp với các yêu cầu của khách h àng cũng như luật định.
Iso 6

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso 6

 

Iso 6

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

 

1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com