Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu CELab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE trên thị trường Việt Nam.
Iso 9000 ISO 9000
Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001 ISO 9001 : 2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản...
Iso 14000 ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
Iso 4 HACCP
Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy...
Iso22000 OHSAS 18000
Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống an toàn và quản lý...
Iso 5 ISO 27000
Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của...
Iso 3 SA 8000
Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải...
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO
các công cụ quản lý GIC Việt Nam thường xuyên hợp tác cùng GIC Anh Quốc mở các Khóa chuyên gia...
Iso 6Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO22000  là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát  để loại trừ bất kỳ một điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
Tiêu chuẩn này cũng cung cấp công cụ cho việc thực hiên HACCP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm vì tiêu chuẩn được xây dựng có khả năng phù hợp với mọi nhà sản xuất trong chuỗi cung cấp .
Chứng chỉ  ISO22000 sẽ tạo điều kiện cho tổ chức chứng tỏ khả năng đảm bảo kiểm soát an toàn về thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp để đảm bảo sự an toàn đối với người sử dụng cuối cùng phù hợp với các yêu cầu của khách h àng cũng như luật định.
Iso 6

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso 6

 

Iso 6

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

 

1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận

Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com