Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Từ tháng 1 năm 2009, GIC Việt Nam với sự hỗ trợ của Phòng thử nghiệm Châu Âu CELab, chính thức trở thành một tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE trên thị trường Việt Nam.
Iso 9000 ISO 9000
Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001 ISO 9001 : 2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản...
Iso 14000 ISO 14000
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống...
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ...
Iso 4 HACCP
Chương trình quản lý chuỗi an toàn thực phẩm là tên viết tắt của - Hệ thống phân tích mối nguy...
Iso22000 OHSAS 18000
Hệ thống an toàn và quản lý sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống an toàn và quản lý...
Iso 3 SA 8000
Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải...
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO
các công cụ quản lý GIC Việt Nam thường xuyên hợp tác cùng GIC Anh Quốc mở các Khóa chuyên gia...
Iso 5Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

ISO 27001:2005 ban đầu được phát triển trên chuẩn BS7799 của Viện các chuẩn Anh quốc (British Standards Institution BSI). BS7799 bắt đầu phát triển từ những năm 1990 nhằm đáp ứng các yêu cầu cho doanh nghiệp, chính phủ và công nghiệp về việc thiết lập cấu trúc an ninh thông tin chung. Năm 1995, chuẩn the BS7799 đã được chính thức công nhận.

Tháng 5 năm 1999 phiên bản chính thứ 2 của chuẩn BS7799 được phát hành với nhiều cải tiến chặt chẽ. Trong thời gian này Tổ chức thế giới về chuẩn (ISO) đã bắt đầu quan tâm đến chuẩn này.

Tháng 12 năm 2000, ISO đã tiếp quản phần đầu của BS7799, đổi tên thành ISO 17799 và như vậy chuẩn an ninh thông tin này bao gồm ISO 17799 (mô tả Qui tắc thực tế cho hệ thống quản lý an ninh thông tin) và BS7799 (đặc tính kỹ thuật cho hệ thống an ninh thông tin. Trong tháng 9 năm 2002, soát xét phần 2 của chuẩn BS7799 được thực hiện để tạo sự nhất quán với các chuẩn quản lý khác như ISO 9001:2000 và ISO 14001:1996 cũng như với các nguyên tắc chính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Ngày 15 Tháng 10 năm 2005 ISO phát triển ISO 17799 và BS7799 thành ISO 27001:2005 và chú trọng vào công tác đánh giá và chứng nhận. ISO 27001 thay thế một cách trực tiếp cho BS7799-2:2002, nó định nghĩa hệ thống ISMS và hướng đến cung cấp một mô hình cho việc thiết lập, thi hành, điều hành, kiểm soát, xem xét, duy trì và cải tiến ISMS.

Mục đích của ISO 27001:2005 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn quản lý an ninh một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp sự tin cậy trong các mối quan hệ của tổ chức. Việc tuân theo hoặc đạt được chứng chỉ chuẩn ISO 27001:2005 không thể chứng minh tổ chức được đảm bảo an toàn 100%. Không có điều gì là an ninh hoàn toàn ngoại trừ không làm gì cả. Tuy nhiên, sự thừa nhận chuẩn quốc tế này đưa ra những lợi ích chắc chắn mà người quản lý cần phải xem xét:

1. Cấp độ tổ chức
Sự cam kết: Chứng chỉ như là một cam kết hiệu quả của nổ lực đưa an ninh của tổ chức đạt tại các cấp độ và chứng minh sự cần cù thích đáng của chính những người quản trị.

2. Cấp độ pháp luật
Tuân thủ: chứng minh cho nhà chức trách rằng tổ chức đã tuân theo tất cả các luật và các qui định áp dụng. Điều quan trọng là chuẩn đã bổ sung những chuẩn và luật tồn tại khác.

3. Cấp độ điều hành
Quản lý rủi ro: Mang lại những hiểu biết tốt hơn về các hệ thống thông tin, điểm yếu của chúng và làm thế nào để bảo vệ chúng. Tương tự, nó đảm bảo nhiều khả năng sẵn sàng phụ thuộc ở cả phần cứng và phần mềm.

4. Cấp độ thương mại
Sự tín nhiệm và tin cậy: Các thành viên, cổ đông, và khách hàng vững tin khi thấy khả năng và sự chuyên nghiệp của tổ chức trong việc bảo vệ thông tin. Chứng chỉ có thể giúp nhìn nhận riêng từ các đối thủ cạnh tranh trong thị trường.

5. Cấp độ tài chính
Tiết kiệm chi phí khắc phục các lỗ hỏng an ninh và có khả năng giảm chi phí bảo hiểm.

6. Cấp độ con người
Cải tiến nhận thức của nhân viên về các vấn đề an ninh và trách nhiệm của họ trong tổ chức.

Mọi thông tin liên quan đến cấp chứng chỉ, vui lòng liên hệ chúng tôi theo email: info@gicvn.vn
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com