Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt
Trong 3 năm kể từ ngày công bố ISO 45001: 2018, các chứng chỉ được cấp theo OHSAS 18001: 2007 và ISO 45001: 2018 sẽ có hiệu lực. Ba năm sau khi công bố ISO 45001: 2018, chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 được công nhận sẽ không còn giá trị.
Iso 9000 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Iso 6 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2018
Iso 4 HACCP
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Iso22000 OHSAS 18001 / ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Iso 5 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001:2013
Iso 3 SA 8000
Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội SA8000
Iso 2 CHỨNG NHẬN TCVN
Chứng nhận hợp chuẩn TCVN
Iso 1 CHỨNG NHẬN CE
Chứng nhận hợp chuẩn CE
Haccp ĐÀO TẠO

Đào tạo áp dụng giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng

Iso 14000Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường giúp cho các tổ chức xác định, nhận biết tầm quan trọng và quản lý những rủi ro về môi trường  như là một phần trong hoạt động của tổ chức.
Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải cam kết ngăn ngừa ỗ nhiễm môi trường và cải tiến liên tục như là một phần trong chu trình quản lý của tổ chức.
Việc chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đảm bảo sự phù hợp hoàn toàn với chính sách môi trường của tổ chức, cả bên trong và bên ngoài, và thể hiện sự cam kết của tổ chức cung cấp các nguồn lực cân thiết để kiểm soát và giảm những tác động môi trường do sản phẩm, dịch vụ và các quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.
Iso 14000

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Iso 14000

 

Iso 14000BIỂU MẪU SỬ DỤNG1. Phiếu thông tin chứng nhận.
2. Phiếu đăng ký đánh giá chứng nhận
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com