Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Thông tin
Liên hệ
English Tiếng Việt

CE Mark thể hiện rằng sản phẩm bán tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Iso 9001 ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ổn định theo yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan

Iso 14001 ISO 14001
Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 giảm tác động tiêu cực tới môi trường và cộng đồng do hoạt động của doanh nghiệp mang lại

Iso Iec 27001 ISO/IEC 27001
Hệ thống quản lý an toàn thông tin
ISO/IEC 27001 bảo vệ tài sản thông tin để đảm bảo Tính mật - Tính nguyên vẹn - Tính sẵn sàng
Iso 22000 ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 giảm thiểu tác động của mối nguy an toàn thực phẩm tới sức khỏe con người

Iso 45001 ISO 45001
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
ISO 45001 giảm thiểu rủi ro thương tật, đau ốm liên quan tới công việc, tạo nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh
Sa8000 SA8000
Hệ thống trách nhiệm xã hội
SA8000 tăng trách nhiệm xã hội của bên sử dụng lao động và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động tại doanh nghiệp
Iso 50001 ISO 50001
Hệ thống quản lý năng lượng
ISO 50001 thiết lập hệ thống và quá trình cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
Haccp CODEX HACCP
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
HACCP kiểm soát các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý đối với an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa
Chung Nhan San Pham CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
Chứng nhận sản phẩm tạo niềm tin rằng SPHH phù hợp với các yêu cầu về tính năng, an toàn, khả năng vận hành, tính ổn định...
Dao Tao ĐÀO TẠO
Áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến
Đào tạo tập trung, đào tạo tại doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến hoạt động doanh nghiệp
Copyright © 2009 GIC Viet Nam. All rights reserved. Designed & Developed by emsvn.com